علوم غیر‌زیستی دریا
تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها

مینو پورآقابرار؛ مجتبی شکرالله زاده طالشی؛ محمد جواد چائیچی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 66-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.109755.2088

چکیده
  دریای خزر علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و توریستی، حاوی مقادیر با ارزشی از املاح و عناصر معدنی در خود می‌باشد که بهره‌برداری اصولی از آن‌ها بی‌شک ﺗﺄثیر مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. دریا منبع غنی از لیتیم است. آنالیز آن در دریای خزر، با روشِ طیف‌سنجی نشراتمی شعله‌ای به‌عنوان روشی ساده، سریع و قابل ‌اطمینان که دقت و حساسیت ...  بیشتر