مهندسی دریا
بررسی تغییرات ناگهانی توان مهار شده در ناحیه‌ی گالوپینگ برای دو سیلندر پشت سر هم

ویدا آتشی؛ مهدی قمشی

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 36-46

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50239

چکیده
  در این مقاله اثر حرکت هم‌فاز و غیر هم‌فاز دو سیلندر زبر دایره‌ای پشت سر هم بر حرکت ناشی از جریان بررسی شده است. حرکت ناشی از جریان (FIM) یک پدیده است که اغلب در سازه‌های بلند و باریک که در معرض جریان عرضی هستند، رخ می‌دهد. پدیده‌‌ی ارتعاش ناشی از گردابه‌ها، یا به اختصار VIV و گالوپینگ رایج‌ترین پدیده‌‌‌‌ها در حرکت ناشی از جریان هستند ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر نفوذپذیری آبشکن باندال‌لایک بر حداکثر عمق آبشستگی در قوس 90 درجه و در شرایط مستغرق

پریسا کوچک؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 97-109

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.60804.1897

چکیده
  یکی از راه‌های کنترل فرسایش قوس خارجی استفاده از سازه‌ی آبشکن می‌باشد. در سال‌های اخیر آبشکن‌های سنتی از نظر بهره-وری، قیمت و مناسب بودن برای محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب اتخاذ روش‌هایی که مقرون به صرفه بوده و سازگار با محیط زیست باشند مورد اهمیت قرار گرفته است. آبشکن باندال‌لایک ترکیبی از آبشکن نفوذپذیر و ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق کارگذاری ریپ‌رپ بر پایداری آن جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه به منظور استفاده در رودخانه‌های قابل کشتیرانی و خلیج‌ها

مرتضی بختیاری؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41157

چکیده
  یکی از کاربردهای آبشکن‌ها تأمین قابلیت کشتیرانی رودخانه از طریق تنظیم و تثبیت عرض و عمق کافی، تغییر تراز بستر برای توسعه عمق مناسب می‌باشد. امروزه استفاده از آبشکن به منظور ارتقاء شرایط زیست محیطی نیز در طول مسیر یک رودخانه به کار برده می‌شوند. یکی از موارد مهم در مورد آبشکن‌ها نحوه محافظت و حفظ پایداری آنها می‌باشد که کمتر مورد ...  بیشتر

ارائه معیار برای طراحی ریپ‌رپ جهت استفاده در طرح‌های حفاظت سواحل قوسی شکل

مرتضی بختیاری؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7819

چکیده
  فرسایش و رسوبگذاری از جمله مسائل با اهمیت در خصوص سواحل می¬باشند که همواره مورد توجه مهندسین رودخانه،سواحل و سازه¬های دریایی بوده است. یکی از ساده¬ترین و در عین حال اقتصادی¬ترین روشها، استفاده از ریپ رپ می¬باشد که به دلیل در دسترس بودن مصالح، سادگی اجرا و هزینه¬های کم بسیار متداول است. ریپ¬رپ به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ...  بیشتر