یکنواخت سازی قواعد حاکم بر حمل ونقل دریائی

ابراهیم نوشادی؛ حسن جعفری؛ میعاد فیصلی؛ مریم براهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1393

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6859

چکیده
  نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریائی کالا با حاکمیت شرایط قراردادی برروابط متصدیان حمل ونقل وصاحبان کالا شروع می شود اما استفاده گسترده از شرط عدم مسئولیت در قراردادهای حمل ونقل ، واکنش قانونگذاریهای داخلی به این روند بمنظور تعدیل اثر شرط عدم مسئولیت را سبب میگردد این واکنشها سر آغاز تدوین و تصویب قوانین ملی متعددی برای تنظیم حقوق ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بکارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی در ارزیابی رقابت پذیری خدمات بندری

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 96-112

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7945

چکیده
  این تحقیق کاربردی با هدف ارزیابی میزان رقابت پذیری خدمات بندری با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل اهمیت - عملکرد انجام شده است. در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق 53 شاخص رقابت پذیری خدمات بندری استخراج و برای اطمینان از موثر بودن شاخص های شناسایی شده از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، از شاخص ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7280

چکیده
  این تحقیق کاربردی با هدف شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول با بررسی آمار تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری و بیان علت های آن در ترمینال‌های مورد کاوی شده در بازه ی زمانی مورد مطالعه و همچنین برگزاری جلسات طوفان فکری با کارشناسان ترمینال‌های مذکور بیست و هفت علت تأخیر ...  بیشتر