بررسی کارایی میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن های حلقوی کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب پتروشیمی بندر امام خمینی

خدیجه نعمتی؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1395

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.39404

چکیده
  چکیده ترکیبات آروماتیک حلقوی اغلب ترکیباتی مقاوم و پایدار در محیط دریا می باشند، از آثار سمی این ترکیبات می توان به خاصیت سرطانزایی و ایجاد تغییرات ژنتیکی اشاره کرد. از این رو مطالعه حاضر با هدف استفاده از میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب واحد آروماتیک پتروشیمی بندر امام خمینی انجام گرفت. بدین منظور ...  بیشتر

بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی

هدی موری بازفتی؛ علی داداللهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6778

چکیده
  چکیده مجتمع پتروشیمی بندرامام در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است که از طریق خروجی ها پسابهای مختلفی را وارد خورموسی می کند. جهت مشخص کردن اثر پسابها بر کیفیت آب منطقه، نمونه برداری در طی شش ماه، از آذرماه 1388 تا اردیبهشت ماه 1389، از چهار ایستگاه به ترتیب در اداره بنادر و کشتیرانی و سه ایستگاه در مجاورت اسکله های پتروشیمی بندرامام توسط ...  بیشتر

استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی

مصطفی اله وردی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 55-66

چکیده
  توانایی دو گونه جلبک ماکروسکوپی Ulva intestinalis و Sargassum angustifoliumدر تجمع زیستی فلزات سنگین نیکل، کادمیم، مس و سرب و امکان استفاده از محتوای کلروفیل آنها به عنوان شاخص استرس فلزی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های جلبک و رسوب از 4 ایستگاه ساحلی در محدوده استان بوشهر، در طی دو فصل سرد (بهمن ماه 1387) و گرم (تیر ماه 1388) جمع آوری گردید. فلزات سنگین با کمک ...  بیشتر

تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره)

علی عظیمی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 23-32

چکیده
  فلزات سنگین به‌دلیل پایداری زیاد با تجمع در بافت‌های آبزیان، قابل انتقال به سطوح مختلف غذایی و در نهایت انسان می باشند و به‌این ترتیب باعث بروز پیامد‌های خطرناک آلودگی به این فلزات می‌شوند. بندر امام خمینی بزرگ‌ترین بندر ایران واقع در شمال غرب خلیج فارس می‌باشد که تردد فراوان کشتی‌ها در این بندر و همچنین وجود صنایع مختلف به‌خصوص ...  بیشتر

پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان

احمد شادی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سیمین دهقان مدیسه؛ یاسمن گندمی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 69-78

چکیده
  در این مطالعه پراکنش، تراکم و میزان توده زنده ماهیان جوان آب‌های ساحلی استان خوزستان واقع در شمال غربی خلیج فارس بین دی ماه 1385 تا آذر ماه 1386 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت ماهیانه از 10 نقطه از آبهای خوزستان شامل 5 نمونه برداری در بخش غربی منطقه و 5 نمونه برداری در بخش شرقی منطقه با استفاده از تور ترال با قطر چشمه 24 میلیمتری ...  بیشتر