خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان

هادی دهقانی؛ میرمسعود سجادی؛ پریا پرتو؛ حمید رجاییان؛ جعفر جلایی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 33-41

چکیده
  سفره‏ماهی‏ها از جمله غضروف ماهی‏هایی هستند که در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند و ممکن است که بر روی دم شلاق مانند خود یک یا چند خار سخت دندانه‏دار داشته باشد. وقتی که پشت این حیوانات لمس شود، دم با یک حرکت رفلکسی حرکت می‏کند و خار خود را در بدن متجاوز وارد می‏کند که باعث ایجاد جراحت و وارد کردن زهر می‏شود. ...  بیشتر

تأثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

مریم معزی؛ محمد اسدی؛ میر مسعود سجادی؛ ساجده مزارعی؛ ایمان سوری نژاد؛ هادی دهقانی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 38-49

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر بتائین بر شاخص های رشد، درصد بقا، مقاومت در برابر تنشهای محیطی شوری (45 و 10 قسمت در هزار)، دما (42 درجه سانتی گراد)، فرمالین (150 قسمت در میلیون) و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) انجام شد. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار غذایی با 3 تکرار در 12 مخزن 18 لیتری انجام گرفت. تیمارهای ...  بیشتر