علوم انسانی دریا
ارزیابی تولیدات علمی صنعت حمل و نقل دریایی 4.0

دامون رزمجویی؛ مسلم علی محمد لو؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ کاظم عسکریفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.332662.2470

چکیده
  حمل و نقل دریایی مانند سایر صنایع به دنبال پذیرش و استفاده از فناوری‌های صنعت چهار است. بکارگیری فناوری‌های صنعت چهار مزایایی از قبیل خلق ارزش جدید، افزایش مشارکت بین ذینفعان و کاهش هزینه‌های عملیاتی را دارد. این پژوهش ضمن ارزیابی مبانی فکری و ریشه پژوهش‌های صنعت چهار در حمل و نقل دریایی (حمل و نقل دریایی 4.0)، به بررسی شبکه هم تالیفی ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران

علی نیکزاد؛ کسری پورکرمانی؛ دامون رزمجویی؛ زیبا بتوندی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.119131.2117

چکیده
  استقرار خدمات ارزش افزوده می تواند در دستیابی به یک دیدگاه در راستای تسهیل تصمیمات راهبردی بنادر، بسیار مؤثر باشد. این پژوهش بر مبنای مطالعات تجربی، با رویکرد واقع گرای انتقادی و توصیفی با استفاده از داده های مطالعات موردی از بنادر ایران، صورت گرفته است که به بررسی سهم بالقوه ارائه خدمات ارزش افزوده در بنادر به عنوان یک استراتژی لجستیکی ...  بیشتر