علوم زیستی دریا
بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان

داریوش محمدی کیا؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ حسین محمد عسگری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 16-26

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.137842.2181

چکیده
  بررسی پلانکتونی آب های جنوبی ساحلی قشم در استان هرمزگان طی دو فصل سرد و گرم و در چهار ایستگاه(ساحل پارک زیتون، ساحل سوزا، ساحل شیب درازو ساحل سلخ) در سال 1395-1394 انجام شد. به­ طور کلی طی این بررسی، گونه‌های مختلف فیتوپلانکتونی متعلق به چهار رده دیاتومه‌ها­(Bacillariophyceae)، دینوفلاژله ­هاDinophyceae))،کلروفیسه­ ها(Chlorophyceae) و جلبک های سبز–آبی(Cyanophyceae) ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لاروی خرچنگ Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) از مصب رودخانه بهمن شیر (شمال غربی خلیج فارس)

شهرام بذرافشان؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 28-36

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40456

چکیده
  آهدف از این تحقیق بررسی اکولوژیک و توصیف مراحل لاروی خرچنگ های منزوی یا آنومیوراها(Anomura) در خلیج فارس بوده که تا کنون تحقیقات محدودی در این خصوص صورت گرفته است. لارو خرچنگهای منزوی به عنوان ماکرو زئوپلانکتونها نقش تغذیه ای مهمی بین ماهی ها و سطوح پایین تر تغذیه ای ایفا می نمایند. در این تحقیق خصوصیات ریخت شناسی مراحل لاروی گونه ی Diogenes ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی

شراره سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ بیتا ارچنگی؛ احمد سواری؛ رحیم عبدی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 8-16

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34016

چکیده
  ماهی هامور درایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریائی بندر امام خمینی زیر نظر مرکز آبزی پروری جنوب تکثیر و پرورش می یابد. آب خوریات ماهشهر به دلیل در معرض قرارگرفتن آلاینده های پتروشیمی، صنعتی، کشاورزی و تردد کشتیهای تجاری بندر آلوده می باشد. آب مرکز پرورش از خور زنگی تامین می شود و ماهیانی که در معرض این آب هستند از آلودگی برخوردار می باشند. ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9739

چکیده
  ماهیان غضروفی با استفاده از اوره خون، اسمولاریته مایعات درونی خود را تنظیم می کند. با وجود مطالعات درباره نحوه تنظیم مقادیر اسمولیت های خونی، بررسی تاثیر فصل تولید مثل و اندازه بدن بر غلظت این مواد ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق تعداد 36 عدد گربه کوسه لکه دار شامل 17 عدد در فصل پاییز (زمان قبل از تولید مثل) و 19 عدد در فصل بهار (زمان تولید ...  بیشتر

بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7391

چکیده
  گربه کوسه لکه‌دار یک کوسه کفزی است و برخلاف اغلب کوسه‌ها برای جذب اکسیژن آب از طریق آبشش نیاز به حرکت پیوسته ندارد. در این تحقیق تعداد 36 عدد گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند. بخش معینی از بافت آبشش آن‌ها خارج و بلافاصله جهت تثبیت در محلول ثبوتی بوئن قرار داده شدند. سپس از نمونه‌ها به روش معمول ...  بیشتر

بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان)

سپیده سلیمانی پی؛ نسرین سخایی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ محمد علی سالاری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 50-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7316

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسایی مراحل لاروی و تنوع زیستی اجتماعات پلانکتونیک Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان در شمال غربی خلیج فارس) به مدت یکسال از اردیبهشت 1390 تا فروردین1391 به صورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرومتر انجام شد. در مجموع از دو فوق خانواده Penaeoidea و ...  بیشتر

ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m

شفا حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشازانوسی؛ نرجس اخوت

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6779

چکیده
  سلامت اکولوژیکی یک جزءلاینفک سلامت بیولوژیکی است. ماکروبنتوزهای بی مهره مهمترین جانداران در اکوسیستم های آبی هستند که برای تشخیص سلامت بیولوژیکی از آنها استفاده می شود. شاخص های بنتیک براساس ساده سازی اطلاعات استوار هستند و مجموعه ای از متغیرهای زیستی را به صورت یک متغیر کمی نشان می دهند که تفسیر اطلاعات را آسان تر می کند. یکی از این ...  بیشتر

بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس)

شمشاد شهبازی؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فرشته سراجی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7317

چکیده
  این پژوهش بر روی مراحل لاروی دو گونه از خانواده Epialtidae در سال 1390 در آبهای ساحلی جزیره هنگام (خلیج فارس) انجام گرفته است. نمونه برداری توسط تور پلانکتون 300 میکرون به روش کشش مورب از کف به سطح به مدت یک سال از زمستان 1390 الی پاییز 1391 به صورت فصلی در 6 ایستگاه انجام پذیرفت. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی همانند شکل کلی لارو و ضمائم آن در آزمایشگاه ...  بیشتر

مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان

معصومه داراب پور دزدارانی؛ سید محمد باقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7816

چکیده
  پهنه های گلی از مهمترین زیستگاههای ساحلی خلیج فارس به شمار رفته و پایه اساسی تولید اولیه هستند. بررسی تنوع گونه های جانوری جهت تعیین سلامت بیولوژیک و اکولوژیک یک اکوسیستم آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رده استراکودها جزء مایوفون های سخت پوست صدف دار می باشند. برای مطالعه تنوع و پراکنش این موجودات 7 ایستگاه در منطقه جزرومدی ساحل ...  بیشتر