علوم زیستی دریا
مطالعه بافت شناسی مراحل مختلف رسیدگی تخمدان ماهی اسبله (Silurus glanis.L., 1758) در تالاب بین المللی انزلی

شهرام بهمنش؛ باقر امیری مجازی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمود بهمنی؛ فریدون چکمه دوز قاسمی؛ سهراب دژندیان

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 26-38

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.11607

چکیده
  خصوصیات بافتی تخمدان ماهی اسبله( glanis linnaeus,1758  Silurus) در تالاب بین المللی انزلی طی یک دوره یک­ساله بررسی شد. تعداد 154 ماهی ماده به­وسیله تله صید و تخمدان آنها جداسازی شد. سپس، در محلول بوئن تثبیت شده و در آزمایشگاه فیزیولوژی پژوهشکده آبزی­پروری آب­های داخلی انزلی مراحل بافت­شناسی شامل آبگیری، شفاف­سازی، قالب­گیری، پارافینه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته

مهرداد سرخیل؛ غلامرضا رفیعی؛ باقر مجازی امیری؛ مهرداد فرهنگی

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 144-156

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47006

چکیده
  در این تحقیق اثرات چهار غلظت مختلف کلسیم (8، 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) آب محیط تفریخ تخم، بر درصد چشم زدگی، درصد تفریخ وجذب عناصر کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز توسط تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک سازگان مداربسته مورد بررسی قرار گرفت. جهت انکوباسیون تخمها از 12 واحد آزمایشی (سازگان مداربسته) با ظرفیت 45 لیتر استفاده شد. 21 گرم تخم تازه لقاح ...  بیشتر

اثرکاشت مکرر هورمون تری یدوتیرونین بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهی ماده پرورشی (Huso huso)

سمانه پورسعید؛ بهرام فلاحتکار؛ باقر مجازی امیری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 90-105

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثرات کاشت هورمون تری یدوتیرونین (T3) بر عملکرد فیزیولوژیک فیل ماهیان (Huso huso) ماده پرورشی انجام پذیرفت. در این مطالعه، سه گروه آزمایشی و پنج عدد ماهی به ازای هر گروه در نظر گرفته شد. تیمار های آزمایش شامل تیمار شاهد (دریافت کننده کپسول های حاوی کره کاکائو)، سطح پایین T3 (T1؛1 میلی گرم T3 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن + کره ...  بیشتر