بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN

احمد دردی زاده بصیرآباد؛ وحید چگینی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ بهاره کامران زاد

دوره 13، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7818

چکیده
  در این تحقیق، از مدل عددی SWAN برای مدل سازی امواج و بدست آوردن ارتفاع موج مشخصه در محدوده ی بندر امیرآباد دریای خزر استفاده شد. برای این کار، ابتدا یک مدل کلی جهت مدل سازی ارتفاع موج در کل محدوده ی دریای خزر ساخته شد. سپس از شرایط مرزی به دست آمده از مدل کلی، با استفاده از عمل آشیانه سازی مدل SWAN ، مدل سازی محلی با درشت نمایی بیشتر در منطقه‌ی ...  بیشتر

پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان

مهدی محمد مهدی زاده؛ مهرنگارسادات کسبی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6235

چکیده
  چکیده- در این مقاله، به پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان با بررسی موردی توفان گونو پرداخته شده است. مدل به کار رفته در این تحقیق، ارتقایافته مدل دوبعدی است که توسط جرومه ما در سال 1990 تهیه شده است (Maa Jerome P.-Y., 1990). مدل بکار رفته قابلیت این را دارد که باد را به صورت متغیر در زمان و مکان در نظر بگیرد، همچنین برای ...  بیشتر