بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر

امیدوار فرهادیان؛ نرجس بختیاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ مهدی محمدی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7989

چکیده
  در این تحقیق محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی در منطقه دلوار بوشهر در طی یک دوره پرورش 113 روزه با نمونه برداری در فواصل 15روز بررسی گردید. نتایج نشان داد غذای مصنوعی (کنسانتره) بیشترین درصد وزنی روده (روده‌پیشین، روده میانی و روده‌پسین) را داشت و سپس به ترتیب دتریت، زئوپلانکتون‌، فیتوپلانکتون‌ و درشت کفزیان ...  بیشتر

تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785)

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 67-76

چکیده
  دما، کمیت و کیفیت جیره غذایی و فتوپریود از جمله فاکتورهای هستند که بر روی تولید، رشد، خصوصیات مرفومتریک کلادوسر تاثیر می گذارند. تاثیر دما و فتوپریود بر روی تولید، خصوصیات مورفومتریک و مراحل زندگی کلادوسر Ceriodaphnia quadrangulaبا کشت بر روی جلبکScenedesmus quadricauda دربشرهای 250 میلی لیتری(150 میلی لیتر حاوی آب) انجام شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای ...  بیشتر

میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا

امیدوار فرهادیان؛ دلارام تقوی؛ آذر مرادی پور؛ رویا صداقت

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 64-73

چکیده
  ناپلیوس آرتمیا، علی رغم منشاء دریایی آن، پتانسیل خوبی برای استفاده در پرورش  ماهیان اکواریومی آب شیرین دارد. در این مطالعه برای تغذیه لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) از ناپلیوس های تازه تفریخ شده آرتمیا ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیا فرانسیسکانا (A. franciscana)  استفاده شد.  ناپلیوس های تازه تفریخ شده در سه تراکم 3، 6 و 12 فرد در میلی لیتر ...  بیشتر

تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa

امیدوار فرهادیان؛ محمد حسین خانجانی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 48-56

چکیده
  دما وفتوپریود از فاکتورهای مهم در پرورش زئوپلانکتونها بخصوص آنتن منشعب ها است زیرا بر رشد و پارامترهای تولیدمثلی تاثیرات مهمی دارند. تاثیرات دما و فتوپریود بر رشد و هم آوری Moina macrocopa با کشت بر روی جلبک سبز Scenedesmus quadricauda در فلاسک 500 میلی لیتر آزمایش شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای آب (سانتی گراد) وفتوپریود(ساعات نور:تاریکی) به ترتیب ...  بیشتر