بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی خاک ماسه ای ساحلی مسلح شده باروش های سنتی و نوین

حسین بهرامی؛ سروش فرخنده؛ جواد احدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.279828.2425

چکیده
  با توجه به حساسیت اجرای عملیات عمرانی در نواحی ساحلی و همچنین مشکلاتی ناشی از خاک نامطلوب این نواحی در برخی مکانها، انجام مطالعات ژئوتکنیک جهت شناسایی و بهسازی این بسترها امری ضروری به نظر می رسد. یکی از نکات مهم در بهسازی خاکها در تمام پروژهای عمرانی، انتخاب نوع و میزان ماده‌ای است که در طرح اختلاط با خاک استفاده می شود. این انتخاب ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر عوامل مختلف بر میزان کشش آب ساکن در جریان‌های غلیظ

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.7776.1391

چکیده
  جریان های چگال از پدیده هایی است که بصورتهای طبیعی و مصنوعی در بسیاری از علوم مربوط به سیالات به وقوع می پیوندد. شناخت چگونگی شکل گیری و حرکت آن در طبیعت کمک شایانی به بررسی تاثیر و نیز پیش بینی این پدیده به منظور کاهش خسارات و حتی استفاده مثبت از آن خواهد نمود. در این تحقیق سعی شده تا با ایجاد شیب های متفاوت در بستر یک مدل فیزیکی، به بررسی ...  بیشتر

مهندسی دریا
پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی

حسین بهرامی؛ صمد امامقلی زاده

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 27-35

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41032

چکیده
  در هیدرولیک رسوب، برآورد صحیح غلظت رسوب معلق از جهات مختلف مانند تخمین دبی رسوب عبوری، جانمایی سازه های هیدرولیکی و غیره مهم می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه برای مدلسازی و پیش‎بینی غلظت رسوب رودخانه کارون از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه(ANN/MLP) استفاده شد. بدین منظور از 125 سری داده صحرایی اندازه گیری شده شامل غلظت ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 112-121

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.7773.1390

چکیده
  جریان غلیظ یک حرکت نسبی است که بین دو لایة سیال که حتی دارای اختلاف کمی در چگالی هستند ایجاد می‌گردد. این نوع جریانها بخصوص در مواردی مانند ورود آب حاوی رسوب رودخانه ها به مخازن سدها و یا دریاها و دریاچه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و میتواند آثار متفاوتی از قبیل رسوبگذاری در مخازن سدها و مصب رودخانه به دریا و همچنین تغییر بستر ...  بیشتر

بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی

جواد احدیان؛ فریبرز محمدی؛ حسین بهرامی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6487

چکیده
  در تخلیه پساب‌ها، استفاده از جت مستغرق معمولاً میزان ریسک‌پذیری و خسارت به محیط زیست منبع آب پذیرنده را کاهش می‌دهد. در این تحقیق تخلیه جت مستغرق غلیظ که از کف وارد منبع آب پذیرنده می‌شود، تحت تغییر پارامتر هندسی زاویه نسبت به افق (زاویه قائم)، دبی تخلیه و غلظت سیال تخلیه شونده و نیز پارامتر ارتفاعی نقطه‌ی اوج در منحنی‌های خروجی ...  بیشتر