علوم زیستی دریا
اثرات دفعات غذادهی بر شاخص های تولید در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchus mykiss)

مژده نهایت؛ محمد ذاکری؛ امیر پرویز سلاطی؛ احمد قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.287270.2432

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین اثر دفعات غذادهی بر شاخص‌های رشد، تغذیه و بازماندگی در قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) طراحی گردید. در این آزمایش تعداد 216 قطعه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 11/0± 38 گرم در 18 تانک فایبرگلاس 300 لیتری بصورت کاملاً تصادفی توزیع شدند. 3 تیمار آزمایشی شامل دفعات مختلف غذادهی 1، 3 و 5 نوبت در روز (بترتیب ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات تغذیه با روغن ماهی اکسید شده، بر رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀)

سلیمان حسن پور؛ امیر پرویز سلاطی؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید محمدی آذرم

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 78-88

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.41156

چکیده
  اکسید شدن چربی در جیره غذایی ماهی، در اثر ورود اکسیژن، درجه حرارت بالا و کاتالیزورهای فلزی، امری معمول می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر، اثرات تغذیه با جیره حاوی روغن ماهی اکسید شده بر شاخص‌های رشد و متابولیسم چربی در تاسماهی هیبرید (Huso huso ♂× Acipenser ruthenus♀) جوان، مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این آزمایش، 3 رژیم غذایی مختلف شامل: گروه شاهد، ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان

سیده مریم نجف پور مقدم؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعید کیوان شکوه؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7992

چکیده
  در این پژوهش تاثیر عملکرد گیاه سرخارگل با نام علمیEchinacea purpurea گیاهی بر شاخص های رشد و ایمنی در ماهی استرلیاد (Acipenserruthenus) نوجوان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد180قطعه ماهی استرلیاد نوجوان با میانگین وزن اولیه1±75 گرم انتخاب وپس ازسازگاری با محیط بصورت تصادفی در3 تانک که توسط چارچوب که به چهارقسمت مساوی تقسیم بندی شده بودند ذخیره شدند. گیاه ...  بیشتر

مطالعه تغییرات ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) طی چرخه تولید مثلی

شبنم کریمی؛ پریتا کوچنین؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعد گورانی نژاد

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 65-57

چکیده
  هدف از این تحقیق مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی تخمدان ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latusو بررسی تغییرات آنها در طول چرخه ی رسیدگی جنسی از مهرماه 1389 تا اردیبهشت 1390 بود. بدین منظور، تعداد 80 نمونه ماهی A. latus(هر ماه 10 عدد)به صورت ماهیانهاز منطقه ی خور موسی صید شده و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. پس از بیومتری، ماهیان تشریح شده و گناد آنها ...  بیشتر