مهندسی دریا
بررسی اثر زاویه خیز کف متغیر، بر مولفه های هیدرودینامیکی شناور پروازی در آب آرام

علی اصغر مقدس آهنگری؛ سید مجتبی علوی جم

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 143-156

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.176525.2273

چکیده
  از اهداف مهم طراحی شناورهای تندرو، دست­یابی به سرعت‌های بالاتر است که یکی از موانع این مهم مسئله ناپایداری طولی است. در این تحقیق روش جدیدی جهت رفع ناپایداری طولی شناور تندرو پله ­دار ارائه شده است. در این روش با استفاده از زاویه خیز کف بدنه، ناپایداری شناور رفع شده ­است. دو بدنه به نام­های Nimala1 و Nimala2 در حوضچه کشش مورد بررسی قرار ...  بیشتر

مهندسی دریا
اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش

علی اصغر مقدس آهنگری؛ حمید زراعتگر؛ سید خلیل شریعتی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 110-122

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.79345.1990

چکیده
  در فرآیند طراحی یک شناور دریایی، استخراج ضرائب هیدرودینامیکی معادلات حرکت شناور بسیار حائز اهمیت می باشد. برای استخراج این ضرائب هیدرودینامیکی می توان از روش های تحلیلی-تجربی، دینامیک سیالات محاسباتی و تست مدل استفاده نمود که در این میان با توجه به محدودیت های موجود در دو روش نخست، تست مدل دقیق-ترین روش استخراج این ضرائب می باشد. ...  بیشتر