علوم انسانی دریا
بررسی رابطه علّی و ساختاری توسعه بنادر و رشد اقتصادی: یک مطالعه بین کشوری

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.368542.2501

چکیده
  پژوهش حاضر با مرور برخی از دیدگاه ها مبنی بر کاهش نقش بنادر در رشد و توسعه اقتصادی، سعی نموده است تا تأثیر بنادر بر تولید و رشد اقتصادی در مجموعه‌ای متشکل از 122 کشور در فاصله سال های 2004 تا 2021 مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به هدف در این پژوهش از تحلیل علیت دامترسکیو و هارلین در حالت مقاطع نا همگن و نیز مجموعه ای از برآوردهای رگرسیونی ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
اثر جانشینی انرژی در بخش حمل‌و‌نقل ایران بر اساس تابع تولید ترانسلوگ

زهرا نیسی؛ سید ناصر سعیدی؛ فاطمه حسین پور؛ محمد امین کوهبر

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.120866.2129

چکیده
  انرژی عامل محرکه تمام فعالیت­های بشر می­باشد. گستره­ی این فعالیت­ها از انجام کارهای روزانه تا فعالیت­ های کلان اقتصادی در هر کشور را شامل می ­شود. امروزه جهان به سمت کاهش مصرف انرژی و افزایش کارایی استفاده از انرژی­ های موجود پیش رفته است و موضوع جانشینی انرژی در حالت ­های مختلف در مجامع علمی در دست بررسی است. انرژی را ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ساحلی ایران

فاطمه حسین پور؛ امین تبعه ایزدی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 90-104

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50674

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد بنادر بر اشتغال در استان‌های ایران انجام شده است. برای این منظور از داده-های آماری دوره 1384 تا 1392 مربوط به 30 استان(7 استان ساحلی و 23 استان غیر ساحلی) استفاده شده است. در این پژوهش از دو روش متفاوت برای رسیدن به هدف استفاده شده است. نخست با استفاده از آزمون آماری برابری میانگین نرخ بیکاری در دو گروه استان‌های ...  بیشتر