بکارگیری الکوریتم‌های‌ شبکه عصبی و حداکثر احتمال در طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای جهت استخراج پوشش‌ زمین منطقه ساحلی اروند رود و بهمن‌شیر

زیبا بتوندی؛ رامین علایی روزبهانی

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50789

چکیده
  یکی از روش های پرکاربرد استخراج اطلاعات موجود در تصاویر سنجش از دور، طبقه بندی می باشد که امکان تهیه انواع نقشه های توزیع جغرافیایی پدیده ها از قبیل خاک، آب، گیاه را می دهد، از آنجا که هدف اصلی از پردازش تصاویر ماهواره‌ای، تهیه نقشه‌های موضوعی و کارآمد می‌باشد، انتخاب الگوریتم مناسب طبقه‌بندی نقش زیادی در این امر ایفاء می‌کند. ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران

علی نیکزاد؛ کسری پورکرمانی؛ دامون رزمجویی؛ زیبا بتوندی

دوره 18، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.119131.2117

چکیده
  استقرار خدمات ارزش افزوده می تواند در دستیابی به یک دیدگاه در راستای تسهیل تصمیمات راهبردی بنادر، بسیار مؤثر باشد. این پژوهش بر مبنای مطالعات تجربی، با رویکرد واقع گرای انتقادی و توصیفی با استفاده از داده های مطالعات موردی از بنادر ایران، صورت گرفته است که به بررسی سهم بالقوه ارائه خدمات ارزش افزوده در بنادر به عنوان یک استراتژی لجستیکی ...  بیشتر