علوم زیستی دریا
تولید زیستی و تعیین خواص نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از جلبک دریایی Sargassum ilicifolium

نگار فدیان بهبهانی؛ فؤاد بوعذار

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 25-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.41515

چکیده
  امروزه تقاضا برای گسترش روش های سنتز نانوذرات دوستدار محیط زیست، رو به افزایش است.این پژوهش به منظور بررسی سنتز نانوذرات مغناطیسی‌ اکسید آهن با استفاده از عصاره الکی جلبک دریاییSargassum ilicifoliom انجام شد. نتایج بدست آمده ازطیف سنجی UV/Vis ، پراش اشعه ایکس ، میکروسکوپ الکترونی عبوری و در نهایت مغناطش سنج مرتعش، سنتز و مشخصات نانوذرات مغناطیسی ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
سنتز و تعیین خواص نانوذرات آلومینیوم اکسید با استفاده از ماکرو جلبک دریایی سارگاسوم ilicifolium

حدیث کوپی؛ فواد بوعذار

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 58-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40996

چکیده
  بیوسنتز نانوذرات بخش مهمی از رشته نانوتکنولوژی محسوب می شود که از نظر اقتصادی به صرفه بوده و یک روش دوستار طبیعت است که نسبت به روش های فیزیکی و شیمیایی مزایای بیشتری دارد. در این تحقیق برای اولین بار روشی سبز برای تولید نانوذرات آلفا آلومینیوم اکسید با استفاده از جلبک سارگاسوم نوعIlicifolium بعنوان محیط واکنش ارائه می شود که در آن عصاره ...  بیشتر