بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس

شهرام بذرافشان؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
  مایسیدها سخت پوستانی کوچک پلانکتونیک می باشند که دارای پراکنش جهانی اند و در محیطهای متنوع و اعماق مختلفی از دریاها زندگی می کنند. این مطالعه به منظور بررسی گونه های پلانکتونی میگوهای مایسید در سواحل ایرانی خلیج فارس (مصب بین رودخانه های اروند و بهمنشیر) از اسفند ماه 89 تا مهرماه 90 بصورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از ...  بیشتر

مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان)

تهمینه سلطانی؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ عبدالمجید دورقی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 50-60

چکیده
  به منظور مطالعه پویایی اجتماع مدوز کیسه‌تنان در آبهای بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) نمونه‌های پلانکتونی از 6 ایستگاه و در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390، جمع‌آوری شدند. نمونه‌برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرون انجام گردید. فاکتورهای محیطی مانند شوری، pH، دما و اکسیژن محلول اندازه‌گیری شدند. ...  بیشتر

بررسی پراکنش و تنوع پرتاران(Polychaetes) ناشی از فشار های ترال کفی در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس)

مهرناز شیرمحمدی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 59-66

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تغییرات پراکنش و تنوع پرتاران در منطقه صیادی بحرکان(خلیج فارس)، بر اثر ترال می باشد. نمونه برداری در سه مدت زمانی به صورت قبل از ترال (25 اردیبهشت) و دو هفته(14 شهریور) و سه ماه (23 آبان) بعد از ترال در سال 1389 در سواحل بحرکان انجام شد. به این منظور 18 ایستگاه در دو محدوده عمق 6 و 10 متر تعیین شد. در هر دو عمق دو هفته بعد ...  بیشتر

مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

سرور پیغان؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 74-82

چکیده
  این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی افراد پلانکتونیک راسته Poecilostomatida در آبهای رأس بحرکان در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند1398 و اردیبهشت1390 صورت گرفت. در این تحقیق گونه‌های Corycaeus andrewsi،Sapphirina nigromaculata  و مرحله لاروی کوپه‌پودیت (I)جنس Hemicyclops (Saphirella- like Copepodid) شناسایی شدند و فراوانی آنها در ماه‌های نمونه‌برداری در واحد فرد بر متر ...  بیشتر