علوم زیستی دریا
اولین گزارش وجود .Kazachstania sp به عنوان فلور روده ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی

آرزو باقری؛ رامین مناف فر؛ ساناز رحیمی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 65-74

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.7403

چکیده
  مخمرهای تک سلولی به عنوان فلور روده انواع ماهیان، آبزیان و جانوران مطرح هستند اما اطلاعات جامعی در این خصوص موجود نیست. این تک سلولی‌ها غیر از اینکه منشاء تعدادی از بیماری های شناخته شده و ناشناخته می باشند تعدادی از آنها نیز با دارا بودن خواص پروبیوتیکی هم چون تولید برخی آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها برای این موجودات مفید می باشند. ...  بیشتر

تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی

یاسمن خامه چین؛ رامین مناف فر؛ امیر توکمه چی؛ ویدا حجتی؛ امید ملکی بالاجو

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 56-47

چکیده
  ارزش غذایی و برخی ویژگی‌های خاص آرتمیا موجب شده است که این موجود به عنوان یک غذای زنده و یک مدل بیولوژیک در آبزی‌پروری و تحقیقات مورد توجه قرار گیرد. ال- کارنیتین به عنوان یک مکمل غذایی باعث تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب، افزایش احتباس نیتروژن و افزایش مقاومت در برابر استرس‌های محیطی می‌شود که اخیراً کاربرد جالبی در پرورش موجودات ...  بیشتر