پیش بینی پهنه آبگرفتگیِ ناشی از تغییر اقلیم در محدودۀ جنگل های حرا

مریم یعقوب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی؛ افشین دانه کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.202372.2312

چکیده
  اکوسیستم‌های مانگرو طی سال‌های اخیر، علاوه بر تخریب انسانی به وسیله اثرات تغییر اقلیم جهانی نیز تهدید شده‌اند. یکی از مهمترین اثرات تغییر اقلیم بر جنگل‌های مانگرو، افزایش جهانی تراز سطح آب دریا و به تبع آن آبگرفتگی بخشی از ناحیه ساحلی است. بالا آمدن سطح آب دریا موجب عقب‌نشینی جنگل‌های مانگرو در بسیاری از مناطق می‌شود. با این وجود ...  بیشتر

مهندسی دریا
تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 78-92

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6834

چکیده
  برای ارزیابی حساسیت فیزیکی منطقه ساحلی هرمزگان شش معیار و 29 شاخص مورد استفاده قرار گرفت. بررسی معیارها و تعیین ضریب اهمیت شاخص های به کار رفته در آنها نشان داد شاخص انحصاری بودن و بکر بودن به ترتیب بیشترین اهمیت و وابستگی صنعتی کمترین اهمیت را در تعیین ساختارهای فیزیکی حساس ایفا می کنند. همچنین به منظور تعیین اهمیت و اولویت بندی ساختارهای ...  بیشتر