بررسی مولکولی جمعیت میگوی موزی( Fenneropenaeus merguiensis) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره در صیدگاه های خلیج فارس

علی قوام پور؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.204079.2317

چکیده
  شناسائی ساختار ژنتیکی ذخایر دریایی کشور، شیوه ای مؤثر در مدیریت کارآمد شیلاتی محسوب می گردد. یکی از گونه های با ارزش میگو در خلیج فارس، میگوی موزی(Fenneropenaeus merguiensis) می باشد که حدود 60 درصد از کل صید سالانه میگو در استان هرمزگان را شامل می گردد. در این مطالعه میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت این گونه در چهار صیدگاه جاسک، کلاهی، نیروگاه بندرعباس ...  بیشتر

مطالعه روند تغییرات بافت و آنزیم های کبدی در ماهی شانک زرد باله تحت تاثیر نانو ذرات و نیترات نقره در شوری های مختلف محیطی

رحیم عبدی؛ عبداله رئیسی؛ احمد سواری؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ غلامرضا اسکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.303559.2446

چکیده
  ماهیان شانک زرد باله مورد نیاز به روش صید انتظاری صید و در نهایت نمونه های هم اندازه با میانگین وزن ۱۵۰ گرم انتخاب گردیدند. سپس پنج قطعه ماهی در آکواریوم های ۳۰۰ لیتری حاوی آب با شوری های متفاوت شامل خورموسی با میانگین شوری ppt 34/0 ±7/42 و اروند با میانگین شوری ppt29/0 ±4/14 در معرض غلظت بدست آمده از یک دهمh LC5096 سمیت کشنده نانو ذرات نقره ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر

هدایت یاورمقدم؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سعید کیوان شکوه؛ محمد مدرسی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38445

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های ماهی مرکب ببری در دو منطقه بندرعباس و بوشهر با استفاده از 6 جفت از نشانگرهای ملکولی میکروستلایت، تعداد 51 نمونه از مناطق بندرعباس و بوشهر جمع آوری و مقداری از بازوی (تانتاکول) هر نمونه در الکل اتیلیک 96 درصد قرارداده شد و به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل ...  بیشتر

بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس

محمدشریف رنجبر؛ حسین ذوالقرنین؛ وحید یاوری؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ بیتا ارچنگی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 40-50

چکیده
  در این پژوهش به منظور بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندری (COI) در خلیج فارس 28 نمونه از سه ایستگاه(لارک،شیدور و خارک)صید گردید و قطعه ای از مانتل هر نمونه در اتانول 96 درصد قرار داده شد. استخراج  DNAبه روش CTAB انجام گرفت و واکنش زنجیره ای پلی مراز با یک جفت پرایمر ...  بیشتر

بررسی جمعیت ماهی راشگوی معمولی(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خلیج فارس با کمک نشانگر ریزماهواره

امیر جافریان؛ حسین ذوالقرنین؛ مهدی محمدی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سیدجواد حسینی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 29-37

چکیده
  راشگوی معمولی در آبهای ساحلی کم عمق با بستر شنی یا گلی زندگی می کند. از این خانواده 7 جنس و 35 گونه در آبهای گرم شناسایی شده است. از نظر اقتصادی جز ماهیان ممتاز خلیج فارس محسوب می شوند. نمونه برداری در این تحقیق با استفاده از قایق های صیادی مجهز به تورگوشگیر و بعضاً قلاب  در حوزه خلیج فارس انجام شد. تعداد شش جایگاه آلل استفاده شد. بیشترین ...  بیشتر