بررسی تاثیر آندایزینگ در افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیوم هوائی و دریائی

علی یزدانی؛ آرمان زارعی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 87-96

چکیده
  با توجه به کاربرد روز افزون آلیاژهای آلومینیوم در صنایع مختلف، لزوم اعمال عملیات سطحی مناسب جهت افزایش مقاومت به خوردگی آنها اجتناب ناپذیر است. در این میان به دلیل استفاده شدن عناصر خاص در بعضی از گروه های آلیاژی (آلیاژهای گروه 2000 و 7000)، مشکلات خوردگی آنها نیز حادتر است. پوشش های مختلفی در این زمینه استفاده می شود. در محیط های دریائی ...  بیشتر