مهندسی دریا
ارتعاشات آزاد کشتی به کمک مدل تیر تیموشنکو با استفاده از روش مربع سازی تفاضلی

لیلا جوزایی؛ سحر دمیری؛ نسیم آل علی؛ اعتمادالدین رابعی غلامی

دوره 21، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 10-16

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40944

چکیده
  در این مقاله ارتعاشات آزاد کشتی به کمک تیر تیموشنکو بررسی و فرکانس ­های طبیعی و شکل مدهای آن بدست آورده شده اند. با توجه به اینکه معادلات فرکانسی تیر تیموشنکو غیرخطی می باشند، لذا از روش عددی مربع سازی تفاضلی ، فرکانس ­ها و شکل مدها محاسبه شده اند. فرکانس ­های چند شناور با ابعاد و طول ­های متفاوت بدست آورده شده و با یکدیگر برحسب ...  بیشتر