مهندسی دریا
بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42946

چکیده
  شناور‌های تندروی پروازی با کاربری‌های گسترده و گوناگون تفریحی، ورزشی، تجاری و نظامی، به طور معمول دارای سرعت بالای 30 گره دریایی می‌باشند. با توجه به محدودیت‌های طراحی، به‌کارگیری سیستم نیروی محرکه در شناور‌های تندروی پروازی، یک موضوع بسیار کلیدی و حساس می‌باشد که با در نظر گرفتن ویژگی‌های مطلوب پروانه‌های نیمه‌مغروق، استفاده ...  بیشتر